کتاب مرجع WorldCat

download pdf D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur, دانلود D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur,Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors, کتاب های Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors,Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606, لیست کتاب های Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Sphaerodorids (Polychaeta, Sphaerodoridae) from the continental margin off NW Iberian Peninsula, with first record of “Sphaerodoropsis sibuetae” and “S. amoureuxi” since original description / دانلود فایل

مشخصات کلی Sphaerodorids (Polychaeta, Sphaerodoridae) from the continental margin off NW Iberian Peninsula, with first record of “Sphaerodoropsis sibuetae” and “S. amoureuxi” since original description

نویسنده کتاب (Author):

Moreira, Juan; Lucas, Y.; Parapar, Julio

انتشارات (Publisher):

Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) 2011

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 Downloadable article : English

منبع (Database):

WorldCat

عنوان ژورنال (Publication):

j-moreira-y-lucas-j-parapar-2011-sphaerodorids-polychaeta-sphaerodoridae-from-the-continental-margin-off-nw-iberian-peninsula-with-first-record-of-sphaerodoropsis-sibuetae-and-s-amoureuxi

موضوع (Subject):

Iberian Peninsula       Polychaeta       Sphaerodoridae       View all subjects      

توضیحات خلاصه (Summary):

[Abstract] Knowledge of the Sphaerodoridae (Annelida, Polychaeta) is still scarce in many parts of the world, including deep-sea waters around the Iberian Peninsula. Study of samples collected between 100-2000 m depth during several oceanographic expeditions done at the Galician Continental Margin (NW Iberian Peninsula) from 2003 to 2009 revealed the presence of six species of sphaerodorid polychaetes. Two species are reported for the first time since the original description, namely Sphaerodoropsis sibuetae Desbruyères, 1980 and S. amoureuxi Aguirrezabalaga & Ceberio, 2005; these records extend the known distribution of these species to the West of the Atlantic Ocean. All species collected are reported including distribution and ecological data as well as a key to all species known from the Iberian Peninsula.[Resumen] El conocimiento sobre los Sphaerodoridae (Annelida, Polychaeta) es todavía insuficiente en muchas partes del planeta, incluyendo los fondos del sistema marino profundo de la península Ibérica. El estudio de las muestras recogidas entre 100 y 2000 m de profundidad durante varias campañas oceanográficas en el Margen Continental de Galicia (NW península Ibérica) entre 2003 y 2009 ha mostrado la presencia de seis especies de poliquetos pertenecientes a la familia Sphaerodoridae. Dos de estas especies son mencionadas por primera vez desde su descripción original: Sphaerodoropsis sibuetae Desbruyères, 1980 y S. amoureuxi Aguirrezabalaga & Ceberio, 2005; estos registros extienden la distribución conocida de ambas especies hacia el Oeste en el Océano Atlántico. Asimismo, se mencionan todas las especies encontradas aportando datos sobre su distribución y ecología, y se incluye una clave con todas las especies conocidas de la península Ibérica.  Read more…

ژانر / فرم:info:eu-repo/semantics/article

موضوع:Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Article

تمام نویسندگان / همکاران: Moreira, Juan; Lucas, Y.; Parapar, Julio

شناسه OCLC:979265396

Language Note:English

فهرست محتوا:0367-5041 http://hdl.handle.net/2183/17541

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: