کتاب مرجع WorldCat

download pdf D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur, دانلود D. Aegidii Hunnii. Theses De Abrogando Exorcismo Quas Paulo Ante Discessum ex hac vita Conscripsit ut de iis publice in Witebergensi Academia disputaretur,Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors, کتاب های Aegidius Hunnius; Egidius Hunn; Ägidius Hunnius; Aegidius Hunn; Egidius Hunnius; All authors,Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606, لیست کتاب های Erphordiae Wittelius Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek Erfurt 1606,WorldCat, کتاب های WorldCat

گت بلاگز Internet Civil wars and third-party interventions in Africa / دانلود فایل

مشخصات کلی Civil wars and third-party interventions in Africa

نویسنده کتاب (Author):

Audrey Mattoonدرخواست کتاب اورجینال

انتشارات (Publisher):

New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, [2017] ©2017.خرید و فروش فایل

ویرایش و نوع فایل (Edition/Format):

 eBook : Document : English : First edition فروش فایل تخصصی

منبع (Database):

WorldCatدانلود کتاب اصلی

موضوع (Subject):

Civil war — Africa.       Africa — Foreign relations.      

ژانر / فرم:Electronic books

اضافی فرمت فیزیکی:Print version:
Mattoon, Audrey.
Civil wars and third-party interventions in Africa.
New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, [2017]
(DLC)19368550.

موضوع:Document, Internet resource

نوع منبع:Internet Resource, Computer File

تمام نویسندگان / همکاران: Audrey Mattoon Find more information about: Audrey Mattoon

شناسه شابک ISBN:9783319449838 3319449834

شناسه OCLC:979266816

جزئیات Description:1 online resource (208 pages) : illustrations.

مسئوليت Responsibility:Audrey Mattoon.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs